1C:HRM & PAYROLL

35,000,000 

  • Giải pháp toàn diện cho quản lý nhân sự và tiền lương. Dành cho doanh nghiệp vừa và lớn
  • Tuyển dụng, Nhân sự, Đào tạo, Đánh giá, Động lực, Tính lương, Thuế & Bảo hiểm, An toàn lao động, Tài khoản nhân viên
1C:HRM & PAYROLL

35,000,000