1C:RETAIL CHAIN

15,000,000 

Giải pháp toàn diện cho chuỗi cửa hàng bán lẻ. Dành cho doanh nghiệp với mọi quy mô

TChuỗi cửa hàng, Kho bãi, Tồn kho, Marketing, Chính sách giá

1C:RETAIL CHAIN

15,000,000