1C:TRADE MANAGEMENT

35,000,000 

Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp thương mại. Dành cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Thương mại, Bán buôn, Công nợ, Tồn kho, Kho bãi, Vốn bằng tiền, Marketing, Chính sách giá

1C:TRADE MANAGEMENT

35,000,000